HH VSK WEB HYVINVOINTI ALASIVU

Elämys- ja hyvinvointitalous

Elämys- ja hyvinvointitalouden yksikkö järjestää ammattikorkea­koulu­tutkintoihin ja ylempiin ammatti­korkea­koulu­tutkintoihin johtavaa koulutusta matkailu- ja ravitsemus­alalla, liiketaloudessa sekä liikunnassa. Haaga-Helian elämys- ja hyvinvointitalouden yksikkö toimii Haagan, Porvoon ja Vierumäen kampuksilla.

Tavoitteet ylittyivät koulutuksen kehittämisessä

Järjestimme vuonna 2017 matkailu- ja ravitsemisalan, liiketalouden sekä liikunnan ammattikorkeakoulututkintoihin ja liikunnan ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta kokopäiväopetuksena ja monimuoto-koulutuksena. Suoritettujen tutkintojen määrä ylitti tavoitetason 8 %:lla, ja ylitimme myös opintojen etenemisessä vuositavoitteen. Tutkintojen kokonaismäärä jäi alle vuoden 2016 tason, mikä johtuu vuosina 2012–14 tehdyistä aloituspaikkaleikkauksista restonomikoulutuksessa. Lisäsimme Haaga-Helian avoimen ammattikorkeakoulun ja kesälukukauden opinto­tarjontaa kaikilla kampuksilla.

Elämys- ja hyvinvointitalouden opiskelijamäärät 2017

 

Koulutuksen kehittämisen painopiste oli kaikilla kampuksilla osaamisperusteisuuden, joustavien opintopolkujen, tiimiopettajuuden ja opinnollistamisen vahvistamisessa. Osallistuimme kouluttajina Pedaalin työpajoihin ja olimme monin tavoin mukana Haaga-Helian pedagogisessa kehittämisessä sekä laatujärjestelmän menestyksekkäässä auditoinnissa.

Porvoossa siirryimme kaikissa kampuksen koulutuksissa Campus 2.0 -opetus­suunnitelmaan. Aloitimme tammikuussa ensimmäisen englanninkielisen Aviation Business -koulutusohjelman, jossa opiskelee kaksi Suomen ensimmäistä lukukausi­maksujen piirissä olevaa tutkinto-opiskelijaa. Vuoden lopussa International Air Transport Association (IATA) myönsi Haaga-Helialle ilmailualan auktorisoidun koulutuskeskuksen aseman.

Haagan kampuksella aloitimme uuden neuvottelukunnan kanssa Restonomi 2020-luvulla -kompetenssien kehittämistyön ja integroimme opiskelijaedustajat entistä tiiviimmin laadunvarmistustyöhön. Vierumäellä uudistimme liikunnan ylemmän AMK-tutkinnon opetussuunnitelmat. Muutimme kaikilla kampuksilla esimies- ja tiimiorganisaatioita Haaga-Helian osaamisalueiden suuntaisesti tukemaan paremmin uudistettujen opetus­suunnitelmien mukaista työskentelyä.

Onnistumisia työelämäyhteistyössä ja hanketoiminnassa

Opetuksen työelämäyhteyksiä ja toimintaedellytyksiä paransimme useilla uusilla kumppanuussopimuksilla. Haaga Place to Be -konsepti yhdisti Haagan kampuksella partneriyritykset sekä opiskelijat ja opettajat. Vierumäen kampuksella kaikki opinnot toteutettiin työelämäprojekteissa. Uusia avauksia olivat muun muassa nuorten yläkoululeiritykset, joihin osallistui yli 200 nuorta urheilijaa 14 eri lajileirillä. Porvoossa opiskelijat tuottivat yrityksille muun muassa brändäykseen liittyvää tietoa ja suunnittelivat logoja. Järjestimme kaikilla kampuksilla useita opiskelijoille ja elinkeinoelämän edustajille suunnattuja seminaaritapahtumia, joista osa oli kansainvälisiä.

Olimme mukana useissa OKM-, ESR-, EAKR-, Interreg- ja Tekes-rahoitteisissa hankkeissa. Niistä merkittävin oli Pro-palkittu The Box -hanke, jossa tutkitaan eri aisteihin vaikuttavia, visuaalisesti eläviä virtuaalisia tila-, ääni- ja tuoksumaailmoja. Muita suurempia hankkeita olivat muun muassa Stadionin kehittämishanke ja kansallinen ruokamatkailuhanke. Koordinoimme myös kansallisen ruokamatkailukilpailun Hungry for Finlandin yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, Visit Finlandin ja MTK:n kanssa. Kasvatimme kaupallisten tutkimus- ja kehittämispalvelujen osuuden ennätyslukuihin. Tässä erityisesti Haagan kampus onnistui erinomaisesti.

Yhä kansainvälisempää toimintaa

Kansainvälinen toimintamme jatkui aktiivisena. Kävimme läpi Porvoon kampuksen ja hollantilaisen avainpartnerimme Stendenin yliopiston kanssa matkailun koulutuksen institutionaalisen vertaisarvioinnin ja valmistelimme vastaavaa vertaisarviointia ravintola-alan liikkeenjohdon koulutuksessa Haagan kampuksella. Jatkoimme myös yhteisiä opetus- ja tutkimusprojekteja. Haagan kampuksella neuvottelimme jatkosopimukset kaksoistutkinnoista NHTV Bredan ja IMC Kremsin kanssa. Toteutimme ensimmäisen kaupallisen projektin, jonka yhdestä osuudesta vastasivat NHTV Bredan asiantuntijat.

Jatkoimme Haagassa hotelli- ja ravintola-alan koulutusvientiä Maltalle, mikä tuotti vuoden aikana 17 Bachelor-tutkintoa. Lisäksi valmistelimme Maltalle Master-tason jatkokoulutusta. Virossa jatkoimme hospitality-alan koulutusta. Porvoossa teimme kiinalaisen Chongqing University of Science and Technologyn kanssa yhteistyö­sopimuksen Aviation Business -koulutuksesta ja opetushenkilöstön valmennuksesta. Valmistelimme myös laajaa ilmailualan yhteistyöhanketta suomalaisten ja venäläisten kumppaniyritysten ja korkeakoulujen kanssa.

Porvoon edustajat olivat mukana koulutusvientimahdollisuuksia selvittävässä Busco-hankkeessa Tansaniassa. Vierumäellä ensimmäiset kiinalaisopiskelijat aloittivat kolmannen vuoden opintonsa osana Sports Management -alan koulutusyhteistyötä kiinalaisen Guangzhou Polytechnic of Sports -instituutin kanssa. Valmistelimme koulutukselle Bachelor-tason jatko-ohjelmaa. Itävallassa 20 valmentajaa suoritti jääkiekkovalmennuksen kehittämisohjelmamme. Vierumäen asiantuntijat olivat mukana Keniassa Helsingin yliopiston johtamassa nuorten elintapaohjaukseen liittyvässä kehittämishankkeessa.

Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihtomme jatkui vilkkaana. Opiskelijamme osallistuivat moniin kansainvälisiin seminaareihin ja tekivät opintomatkoja moniin kohteisiin. Yksikkömme edustajat pitivät esityksiä useissa alan kansainvälisissä konferensseissa, ja olimme mukana toimialojemme kansainvälisten järjestöjen toiminnassa.

Elämystilahanke The Box palkittiin vuoden innovaationa

Haaga-Helian ja Tekesin elämystilahanke The Box palkittiin horeca-alan PRO-gaalassa tammikuussa 2018. The Box palkittiin uudessa innovaatiosarjassa vuoden innovaationa. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään aisteihin vaikuttavan teknologian hyödyntämistä. Uusia sekoitetun todellisuuden tiloja luodaan virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden oppien pohjalta. Aisteihin vaikutetaan esimerkiksi mukautuvilla tilaratkaisuilla, tuoksuilla ja äänimaailmalla.