HH VSK WEB DIGI ALASIVU

Digitalous

Digitalouden yksikössä yhdistyvät liiketoimintalähtöinen ICT-koulutus, assistenttityön koulutus ja viestinnän ylempi englanninkielinen koulutus sekä journalismin koulutus. Koulutuksemme kattavat monipuolisesti palvelun, myynnin, viestinnän ja yrittäjyyden osaamisalueet.

Koulutuksen kehittämistä monipuolisissa projekteissa

Digitalouden vuotta väritti kolme teemaa: yritysyhteistyö projektien integroituessa koulutukseen, kokonaisvaltainen digitaalisuus sekä osaamisen opinnollistaminen. Hanketoimintamme otti ison askeleen tulevaisuuteen uusien teknologioiden ympärille kietoutuvien kokonaisuuksien myötä.

Opintoihin joustavasti laskeutuvien projektien rooli kasvaa koulutuksessa, ja ne tarjoavat uuden, innostavan tavan oppia. Esimerkki uudesta tavasta toimia on journalismin Newsroom, joka yhdistää ylempi AMK- ja AMK-opiskelijat. Kumppaneita työ­elämä­projekteissa olivat MTV Uutiset, Yleisradio, Lahden MM-kisat, Rakkautta ja anarkiaa -festivaalit, Sanomalehtien Liitto, World Press Photo, Olympiakomitea, Viestintä ja kehitys -säätiö ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys.

Kokonaan oma projektien sarja muodostui 50 vuotta täyttäneen assistenttityön koulutuksen juhlinnasta. Perinteikästä koulutusta juhlittiin tapahtumissa ja projekteissa – kaikissa toteuttajina toimivat opiskelijat.

Digitalouden opiskelijamäärät 2017

 

Projektien ympärille kietoutuvat myös koulutusten yhteiset opintojaksot, jotka lisäävät eri vaiheissa olevien ja eritaustaisten opiskelijoiden luovuuden ja yhteiskehittämisen taitoja. Kokeilimme esimerkiksi viiden päivän Google Design Sprint -mallin mukaisia pop up - toteutuksia ja pidempiä yhteistoteutuksia. Tietojenkäsittelyn, journalismin, liiketalouden ja ravintola-alan opiskelijat jakautuivat toteutuksille, joissa suunniteltiin Ifolorille digitaalisen markkinoinnin ratkaisuja tai rakennettiin Katalysti Oy:lle Orimattilaan rakentuvan puutarhakaupunginosan Henna-palvelualustan tietomallia sekä digitaalisten palvelujen prototyyppejä. Opiskelijat innovoivat ja suunnittelivat ratkaisuja ammatti­keittiö­ympäristöön suunnatulla Fredman Groupin mobiilisovelluksella. Esimerkkejä muista oppimisen alustoista ovat Nordic Business Forum, Slush ja Arctic15. Kaikkiaan opiskelijamme saivat osaamista tuhansien opintopisteiden edestä ja tekivät projektitöitä kymmeniä tuhansia tunteja.

Kehitimme uusina koulutusmuotoina erikoistumiskoulutuksia digitaalisen markkinoinnin ja myynnin sekä urheilujournalismin alalle. Nämä uutuudet käynnistyvät keväällä 2018.

Teimme edelleen töitä opintojen joustavan etenemisen eteen kehittämällä ja laajentamalla virtuaalista tarjontaamme sekä tarjoamalla 3AMK-yhteistyössä paitsi virtuaalisia toteutuksia myös harvinaisia kieliä.

TKI- ja työelämäyhteistyön uusia hankkeita

Digitalouden hankkeet levittyivät laajalle toimintavuonna 2017. Hankkeet kohdistuivat työharjoittelun aikaisesta vuorovaikutuksesta (GRIT, Erasmus+) big datan hyödyntämiseen ja uuden liiketoiminnan luomiseen (BIG, Tekes). Teimme myös ratkaisukeskeistä journalismia (Suomi100-ohjelma), kokeiluja virtuaalijournalismissa (HS-säätiö) sekä kehitimme ammattilaisten ja opiskelijoiden yhteisen Faktana, kiitos! - koulukiertueen peruskouluihin ja toiselle asteelle (Tiina ja Antti Herlinin säätiö).

Käynnistimme yhteistyön IT-naisten verkoston Nice Tuesdayn kanssa järjestämällä yhdessä 16–22-vuotiaille nuorille naisille suunnatun, ohjelmistoalalle innostavan Super-Ada-tapahtuman.

Osallistuimme yhdessä muiden Haaga-Helia-toimijoiden kanssa eAMK-hankkeeseen digipedagogiikan ja oppimisanalytiikan osalta ja opiskelijavalintoja kehittävään hankkeeseen OKM:n tukemana. Sujuvoitimme myös datanomien polkua toiselta asteelta korkeakouluun ja tuimme maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden integroitumista suomalaiseen yrityselämään Yritystä uralle! -hankkeessa Kauppakamarin tukemana.

Onnistumisia kansainvälisessä yhteistyössä

Hanketoiminta vei opiskelijamme journalismin pariin Youth Newsroomissa, joka oli osa Indonesiassa järjestettyä Unescon kansainvälistä World Press Freedom -tapahtumaa. Toteutimme myös InnoChallenge-opintojakson yhteistyössä Belgian Thomas More University Collegen kanssa. Besix-rakennusyrityksen toimeksiannon parissa työskenteli 16 sekatiimiä innovoiden uusia digitaalisia koulutuspalveluja ja konsepteja – kohderyhmänä erityisesti Z-sukupolvi. Haaga-Helian voittajatiimin opiskelijat saivat palkinnoksi matkan Belgiaan tutustumaan Besix Groupin toimintaan.

Super-Ada innosti tyttöjä IT-alalle

IT-alalla työskentelevien naisten Nice Tuesday ry:n järjestämä Super-Ada-tapahtuma järjestettiin Haaga-Helian Pasilan kampuksella helmikuussa 2017. Tapahtumassa 16–22-vuotiaat nuoret naiset pääsivät tutustumaan IT-alan yrityksiin ja ratkomaan tietotekniikkaan liittyviä tehtäviä hauskalla rastiradalla. Voittajajoukkueiden jäsenet saivat palkinnoksi kesätyöpaikat tulevaksi kesäksi. Vaikuttajapaneelissa alalla menestyneet naiset kertoivat omista uratarinoistaan.