HH VSK WEB AOKK ALASIVU

Ammatillinen opettaja­­korkea­koulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu on ammatillisen koulutuksen, ammatti­korkea­koulutuksen ja työelämän kehittäjä Suomessa ja kansainvälisesti. Tätä toimintaa toteutamme opettajan-, erityisopettajan-, opinto-ohjaajan- ja täydennys­koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystyön kautta.

Toiminnan kehittämistä laatu kärjessä

Toisen asteen koulutuksen muutokset ja korkeakouluvisio 2030 heijastuivat toimintaamme Suomen itsenäisyyden juhlavuotena 2017. Haaga-Helian laatujärjestelmän auditoinnin yhteydessä täsmensimme laatutoimintaamme. Opiskelijoiden antamat päättöpalautteet kertovat meidän onnistuneen toiminnassamme. Opintojen henkilökohtaistaminen, osallistaminen ja ohjaus saavat opiskelijoiltamme erinomaiset palautteet.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun
opiskelijamäärät 2017

 

Ammatillisessa opettajankoulutuksessa, erityisopettajakoulutuksessa ja opinto-ohjaajakoulutuksessa uudistimme kehittymisohjelmia ja opintojen ohjauksellista toimintaa. Samassa yhteydessä kehitimme opintojen aikaisen palautteen keruun prosessia opiskelijalähtöisemmäksi. Vuonna 2017 opinnot aloitti yhteensä 350 opiskelijaa. Vuoden aikana valmistui yhtensä 352 opiskelijaa: 296 opettajaa, 20 opinto-ohjaajaa sekä 36 erityisopettajaa.

Olemme aloittaneet Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön tuella opetushenkilöstön täydennyskoulutuksia, jotka tukevat ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa. Koulutuksia toteutetaan yhteistyössä muiden ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa. Yksi esimerkki on valtakunnallinen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän koordinoima Parasta osaamista -hanke, jossa ammatilliset opettajakorkeakoulut yhdessä kymmenen koulutuksen järjestäjän kanssa kartoittavat opetus- ja ohjaushenkilöstön tulevia osaamistarpeita ja suunnittelevat niiden pohjalta kehittämistoimenpiteitä ja -ratkaisuja.

Koulutuksen kehittämistä hankeyhteistyössä ja verkostoissa

Ammatillisen koulutuksen reformi ja korkeakoulupedagogiikka teemoittivat myös TKI- toimintaa. ESR-rahoitteisessa Verkkovirta-hankkeessa oli yhteensä 50 yrityskumppania. Testasimme ja kehitimme hankkeessa työn opinnollistamisen toimintatapoja ja malleja, joita juurrutimme osaksi korkeakoulukentän toimintaa. Jatkoimme ja kehitimme edelleen työelämän vahvaa integrointia osaksi korkeakouluopintoja Toteemi-hankkeessa.

ESR-rahoitteisessa Jatkoväylä-hankkeessa pilotoimme sujuvia siirtymisen malleja ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulun välille muun muassa Haaga-Helian StartUp School -ympäristössä. Peruskoulusta joustavasti ammattiin -hankkeessa peruskoululaiset työstivät opintoja työelämässä, ja yhteistyö ammattikouluun tiivistyi. Vertaisryhmämentorointia edistimme OKM-hankkeissa ja transversaalisia taitoja työstimme työpajoissa Wihuri 3AMK:n projektissa.

Testasimme mobiilioppimista tutkivan BEAM-ohjelman (Tekes/UM) SCALA-hankkeen suomalalaisyritysten oppimissisältöjä kolmessa pilotissa Brasiliassa yhteistyössä Municipal University Sae Caetano do Sulin ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Kehitimme sisältöjä ja palveluita edelleen opiskelijayhteistyönä Haaga-Helian tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa.

Keskeyttäneet kouluun KEKO-ESR-hankkeessa työstimme toimintatapoja ammatillisten opiskelijoiden keskeyttämisen ehkäisemiseksi taideperustaisia menetelmiä hyödyntäen. Toimintaa ja kohtaamisia -hankkeessa vahvistamme ihmisoikeuksia ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Opeke-hankkeessa kehitimme ja uudistimme ammatillisen opettajakoulutusta kokonaisuutena. Julkaisuja tuotimme yhteensä 43. Teimme eri hankkeissa blogitekstisarjoja, julkaisuja Haaga-Helian omaan julkaisusarjaan sekä tieteellisiä artikkeleita ja konferenssiesityksiä.

Koulutusvienti ja kansainvälinen yhteistyö kasvussa

Myös koulutusvientimme on lisääntynyt. Etelä-Afrikassa järjestettävästä 60 opintopisteen ohjelmasta valmistui vuonna 2017 yhteensä 50 opettajaa. Osallistujilta saatu palaute on ollut hyvää, ja kolmas ryhmä aloitti opintonsa kesäkuussa 2017. Syyskuussa aloitimme uuden opettajankoulutusohjelman Kolumbiassa.

Täydennyskoulutuksen kehittämisohjelmiin osallistui vuonna 2017 yhteensä noin 1 400 henkilöä, ja opintopisteitä suoritettiin lähes 9 000.

Järjestimme yhdessä kansainvälisten partnereiden kanssa seminaarin, jonka teema oli työpaikalla tapahtuva oppiminen ja arviointi. Opettajakorkeakoulun neuvottelukunnan kokouksissa otimme käyttöön uutena toimintatapana jäsenten asiantuntijaesitykset. Olemme myös lisänneet neuvottelukunnan opiskelijajäsenten, opiskelijoiden ja opettajankoulutuksen henkilökunnan yhteistyötä.

Toteemi-hanke etsii keinoja työn ja opintojen yhdistämiseen

Haaga-Helia koordinoi 16 ammattikorkeakoulun ja kahden yliopiston yhteistä Toteemi-hanketta, jossa etsitään malleja ja ratkaisuja työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseen. Moni suomalainen työskentelee jo korkeakouluopintojen aikana koulutustaan vastaavissa tehtävissä, mutta työ ja opinnot eivät aina kohtaa. Haaga-Helian Toteemi-tiimi tuotti yhteistyössä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (Otus) kanssa tutkimustietoa työn ja opiskelun yhteensovittamisesta sekä esimerkiksi ammattikorkeakoulutettujen kokemuksista työssä tarvittavasta osaamisesta.