HH VSK REHTORI ALASIVU

Tasapainottumisen ja laadun vuosi

Toimintavuosi 2017 oli juhlavuosi. Suomi täytti 100 vuotta, ja Suomen ensimmäisen korkeakoulufuusion pohjalta syntynyt 10-vuotias Haaga-Helia vietti myös juhla­vuottaan. Juhlimme kymmenellä eri kohderyhmille suunnatulla juhlatilaisuudella, esimerkkeinä opiskelijoiden kanssa nautitut kakkukahvit, henkilöstön oma elokuva­näytös ja partnereille järjestetty juhlaillallinen Haagan kampuksella. Teimme Haaga-Heliaa näkyväksi eri tavoin ja saimme paljon myönteistä julkisuutta. Juhlavuottaan vietti myös assistentti­koulutuksemme, joka täytti 50 vuotta.

Korkeakoulupoliittisesti vuosi oli monimuotoinen. Kansallinen retoriikka muuttui säästöpuheista tulevaisuuteen katsovaksi, koulutuksen ja tutkimuksen uutta visiota rakentavaksi. Yleisessä ilmapiirissä oli aistittavissa pessimismin sijaan orastavan kasvun optimismia. Kolmen pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulun – Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian – strateginen liittouma 3AMK aloitti toimintansa valituilla osa-alueilla, ja yhdessä perustimme koulutuksen viennin tehostamiseksi EduExcellence Oy:n.

Akateemiset tulokset olivat pääsääntöisesti hyvällä tasolla. Aivan erityinen harppaus tehtiin avoimen ammattikorkeakoulutoiminnan volyymissä sekä 55 opintopistettä saavuttaneiden määrissä. Myös taloudellisesti vuosi oli menestys. Vaikka lähdimme vuoteen miinusmerkkisellä budjetilla, voimme tätä kirjoitettaessa jo todeta sen olleen lievästi voitollinen. Tiukka rekrytointipolitiikka, kova työnteko ja haagahelialainen yhteishenki olivat keskeisiä suunnan muutoksessa. Erityinen kiitos myös keskijohdolle ja ylimmälle johdolle saavutetuista tuloksista.

Aikaisempien vuosien tapaan yhteistyömme opiskelijoiden ja opiskelijakunta Helgan kanssa toimi hyvin. Opiskelijaedustajat olivat mukana kaikissa keskeisissä tapahtu­missamme, ja ensimmäistä kertaa he myös osallistuivat opetus- ja kulttuuri­ministeriön kanssa käytyihin tulos- ja tavoiteneuvotteluihin. Tämä on luonnollista – Haaga-Heliassa opiskelija on aina keskiössä.

Jatkoimme henkilöstön täydennyskoulutusta ja aloitimme syksyllä koko henkilöstön kattavan valmennusohjelman Kohtaamon. Sen keskeisin tavoite on lisätä sisäistä yhteistyötä. Kiitos kaikille haagahelialaisille, jotka ovat rohkeasti kokeilleet yhdessä uutta ja uskaltautuneet ulos perinteisistä rooleistaan.

Etenimme myös TKI-toiminnassamme ja organisoiduimme siten, että tulevien vuosien kasvu on mahdollinen. Lähtökohta oli, että jokainen haagahelialaisen osallistuisi jollakin tavalla TKI-toimintaan. Koulutusyksiköt määrittelivät yhteistyössä osaamisalueensa uudella tavalla, ja nyt työ jatkuu osaamispohjaisuutta ja tulevaisuusorientoituneisuutta korostaen. Haaga-Helia oli vahvasti ajassa, mutta myös aikaansa edellä – niin kuin korkeakoulun kuuluukin olla.

Kaupallisissa toiminnoissamme suotuisa kehitys jatkui. Erityisen hyvin Haaga-Helia tunnetaan aktiivisuudestaan koulutuksen viennissä. Jatkoimme opettajien koulutusta Etelä-Afrikassa sekä toteutimme lukuisia hankkeita Kiinassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Uutena avauksena myimme International Business -tutkinnon Meksikoon, minne käytännössä perustimme Haaga-Helian etäpisteen ilman infrastruktuuri­panostuksia. Haaga-Helia myös aloitti varainkeruun ensimmäisten ammattikorkea­koulujen joukossa Suomessa.

Strategisesti vuosi oli menestys. Läpäisimme kansainvälisen laatujärjestelmämme auditoinnin ja missiomme mukaisesti onnistuimme avaamaan ovia työelämään, ja ovet myös pysyivät auki. Rikoimme sadan yrityksen rajan yrityspartnereidemme määrässä, ja oli selvästi nähtävissä, että Haaga-Helia on haluttu kumppani. Visiomme mukaisesti teemme mielenkiintoisia asioita – oli sitten kyseessä Nordic Business Forum tai koripallon EM-kisat.

Valmistelimme ja aloitimme toiminnanohjausta tukevat suuret järjestelmähankkeet, jotka liittyivät opiskelijahallintoon, opettajien resurssihallintaan, projektihallintaan sekä HR-toimintoon.

Yhteistyö omistajiemme kanssa oli jälleen edellisvuosien tapaan avointa ja mutkatonta. Helia-säätiö tuki toimintaamme usealla sadalla tuhannella eurolla mahdollistaen muun muassa tilahankkeita, lukuisia opettajien työelämäjaksoja sekä kohdennettuja TKI-hankkeita. Helsingin seudun kauppakamari lahjoitti puolestaan Haaga-Helialle ja Suomen Liikemiesten Kauppaopistolle miljoona euroa käytettäväksi kaksivuotiseen Yritystä Uralle! -hankkeeseen. Erityiskiitokset näistä merkittävistä perustoimintaamme tukevista lahjoituksista.

Toimintavuosi 2017 sisälsi paljon onnistumisia ja uusia avauksia. Kaiken takana oli erittäin paljon sitoutumista ja runsaasti työtä, mistä esitän kiitokseni opiskelija­kunnallemme, osaavalle henkilöstöllemme ja yhteistyökumppaneillemme. Te kaikki yhdessä olette Haaga-Helia.

Teemu Kokko
rehtori