HH VSK WEB LAATU ALASIVU

Laatu ja toiminnan­ohjaus­palvelut

Toimintavuoden päätavoite oli korkeakouluyhteisön kansainvälinen laatujärjestelmän auditointi. Koordinoimme auditoinnin valmisteluita ja osallistimme koko korkeakouluyhteisön vahvasti mukaan auditointikäynnin järjestelyihin. Opiskelijoiden panos oli erityisen arvokas hankkeen läpiviennissä. Läpäisimme auditoinnin ja saimme laatuleiman kuudeksi vuodeksi.

Laatujärjestelmäauditoinnista saadun raportin pohjalta teimme vastuutetun ja aikataulutetun suunnitelman kehittämissuositusten eteenpäin saattamiseksi. Kytkimme kehittämistoimenpiteiden seurannan osaksi vuosittaista toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua. Organisaatioyksikköjen yhteinen laaturyhmä aloitti toimintansa.

Jatkoimme laatutyöviestintää sekä osallistuimme useisiin Haaga-Helian strategiaa tukeviin sisäisiin toiminnan kehittämishankkeisiin sekä uusien toimintatapojen ja niitä tukevien prosessien mallintamiseen. Osana jatkuvaa kehittämistä arvioimme palautejärjestelmiemme toimivuutta ja linjasimme niitä koskevia kehittämistarpeita. Laadimme suunnitelman opintojaksopalautejärjestelmän uudistamisesta.

Tiedolla johtamisen tueksi otimme käyttöön uusia seurantanäkymiä ja analytiikkavälineitä. Uudistimme Haaga-Helian tilastoportaalia. Valmistauduimme toiminnanohjauksen tuessa myös EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämiin toimenpiteisiin ja nimitimme tietosuojavastaavan tehtäväänsä. 3AMK-yhteistyössä vastasimme kehittämisvelvoitteeseen sisällytetyn tukipalveluselvityksen laatimisesta yhteistyössä Laurean ja Metropolian toimijoiden kanssa.

 

Lue lisää Haaga-Helian laatutyöstä

 

Haaga-Helian tapa toimia ja kehittää