HH VSK WEB HENKILOSTO2

Osaava ja innostunut henkilöstö menestyksemme mahdollistajana

Haaga-Helian henkilöstömäärä vuoden 2017 lopussa oli 634

 

Haagahelialaiset kehittivät osaamistaan strategiamme suuntaisesti osallistumalla aktiivisesti sisäisiin ja ulkoisiin valmennuksiin. Henkilöstö osallistui koulutuksiin vuoden aikana keskimäärin seitsemän päivää per henkilö. Henkilöstömme opiskeli myös tutkinto-ohjelmissa. Tohtorin tutkinnon suoritti kaksi, lisensiaatin tutkinnon yksi, ylemmän korkeakoulututkinnon neljä ja AMK-tutkinnon yksi haagahelialainen. Lisäksi pedagogiset opinnot suoritti kolme haagahelialaista.

Haaga-Helian päätoimisen henkilöstön tutkintorakenne  
Tohtorin tutkinto 67
lisensiaatin tutkinto 23
ylempi korkeakoulututkinto 355
ylempi AMK-tutkinto 25
alempi korkeakoulututkinto (yliopisto) 12
AMK-tutkinto 45
muut tutkinnot 76

 

Kumppanimme University of Westminsterin kanssa vuonna 2014 aloitetussa tohtoriohjelmassa opiskelee 12 haagahelialaista työnantajan tuella. Helia-säätiön tuki puolestaan mahdollisti 16 opettajalle kahden kuukauden pituisen työelämäjakson. Jakson aikana opettaja työstää yhteisesti sovitun kehittämisprojektin toimeksiantajatahon tarpeisiin. Yrityksessä tai kohdeorganisaatiossa suoritettava jakso tarjoaa opettajalle mahdollisuuden päivittää ja syventää omaa ammatillista osaamistaan sekä rikastaa koko haagahelialaisen yhteisön osaamista.

Tavoitteena jatkuva kehittäminen

Vuonna 2015 alkanut haagahelialaisen opettajuuden kehittämisohjelma Pedaali päättyi keväällä lukuvuoden 2016–2017 yhteisöllisyyden teemaan. Ohjelman sisällöllisestä suunnittelusta vastasivat ja valmentajina toimivat omat osaajamme ammatillisesta opettajakorkeakoulusta sekä koulutusyksiköistämme. Ohjelmassa olivat mukana kaikki päätoimiset opettajamme, ja sen tarkoitus oli uudistamisen ja jakamisen hengessä tukea ja edistää opettajiemme pedagogista osaamista, perustehtävässä onnistumista sekä tavoitteiden saavuttamista moninaisessa ja muuttuvassa opettajan roolissa. Ohjelman päätteeksi syntyi haagahelialainen peda-visio, ja linjasimme yhteiseksi toimintamalliksemme tiimiopettajuuden.

Kartoitamme strategiamme toteutumisen edellytyksiä säännöllisesti henkilöstötutkimuksella. Syksyn 2016 tutkimuksen tuloksista valitut toimintakulttuuriin peilatut kehittämiskohteemme olivat ryhmien välisen yhteistyön kehittäminen ja toiminnan joustavoittaminen. Tämä kehittämistavoite nivoutui toimintasuunnitelmaamme, ja toimenpiteiden tavoite oli vahvistaa haagahelialaisten osaamisen jakamista, jatkuvaa uudistamista sekä paremmin tekemistä.

Parempaa tulosta yhdessä tehden

Edistimme osaamisemme jakamista ja yhteistyötä yli yksikkörajojen Haaga-Helian strategisten ydinosaamisalueiden ohjausryhmien suunnittelemissa teema- ja yhteiskehittelytapaamisissa, joihin kutsuttiin kaikki haagahelialaiset opettajat ja asiantuntijat sekä myös ulkoisia sidosryhmiämme. Myönteistä palautetta saavuttaneet ryhmätapaamiset saivat jatkoa syksyllä.

Aloitimme loppuvuodesta yhteistyövalmiuksiemme kehittämiseksi Kohtaamo-valmennuksen, johon kutsuimme koko haagahelialaisen yhteisön. Kiittävässä palautteessa nousi erityisesti esiin mahdollisuus tutustua paremmin kollegoihin eri toimipaikoilta ja yksiköistä. Tavoitteemme on, että haagahelialainen yhteistyö on innostavaa ja tuloksellista. Tämä tavoite ohjaa toimintaamme, ja Kohtaamo-valmennus jatkuu vuonna 2018 tätä tavoitetta tukien.

Henkilöstömme kokoontui kesäkuussa viettämään yhteisen toiminnallisen, maittavan ja iloisen iltapäivän Helsingin keskustassa. Vuosittainen henkilöstön pikkujoulu oli erityisen juhlavuoden kunniaksi ilmeeltään sinivalkoinen ja juhlavan pitkähelmainen.

Kilpailutimme HR-tietojärjestelmäpalvelun uudistaaksemme HR-prosesseja digitaalisin ratkaisuin. Tavoitteemme oli hankkia työkalu koko työyhteisön aktiiviseen käyttöön monipuolisissa tarpeissa ja varmistaa, että järjestelmä kehittyy ja on kehitettävissä joustavasti tulevaisuuden tarpeisiin. Aloitimme järjestelmän käyttöönoton loppuvuonna 2017.

Mistä haagahelialaisuus on tehty