Uuden strategiakauden kynnyksellä

Uuden strategiakauden kynnyksellä

Avainluvut 2020

AMK-tutkintoon johtava koulutus

  2020 2019 2018
VETOVOIMA (ENSISIJAISET HAKIJAT/ALOITUSPAIKKA)  3,4 3,5 3,4
ENSISIJAISET HAKIJAT 10 069 8 997 7 926
ALOITUSPAIKAT 2 938 2 566 2 344
OPISKELIJAMÄÄRÄT 9 697 9 084 9 033
TUTKINNOT 1 748 1 726 1 857

Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

  2020 2019 2018
VETOVOIMA (ENSISIJAISET HAKIJAT/ALOITUSPAIKKA) 3,3 3,6 3,0
ENSISIJAISET HAKIJAT 1 577 1 460 1 055
ALOITUSPAIKAT 485 407 352
OPISKELIJAMÄÄRÄT 1 308 1 059 958
TUTKINNOT 314 207 213

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

  2020 2019 2018
VETOVOIMA (ENSISIJAISET HAKIJAT/ALOITUSPAIKKA) 4,5 3,6 3,3
ENSISIJAISET HAKIJAT 1 666 1 261 1 150
ALOITUSPAIKAT 370 350 350
OPISKELIJAMÄÄRÄT 560 462 530
TUTKINNOT 303 358 342

Kansainvälisyys

  2020 2019 2018
OPISKELIJAVAIHDOT 212 697 834
OPISKELIJOIDEN ULKOMAINEN TYÖHARJOITTELU 68 146 142
ASIANTUNTIJAVAIHDOT 174 654 718

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI)

  2020 2019 2018
JULKAISUT (KOTI- JA ULKOMAISET ARTIKKELIT JA KIRJAT) 810 777 427
TKI ULKOPUOLINEN RAHOITUS 53 % 64 % 60 %